Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů.

Vážení obchodní partneři a žadatelé o vydání závazného stanoviska, tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále jen „THMP“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

 

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

 

 

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které THMP v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou:

 

 

 • identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů obchodních partnerů (právnických osob).
 • identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) novinářů a PR kontaktů.
 • identifikační údaje žadatelů a investorů za účelem vydání závazného stanoviska, které slouží jako podklad ke stavebnímu či územnímu řízení v rámci plánované stavební činnosti na území Hlavního města Prahy.
 • identifikační údaje (zejména jméno a příjmení) a kontaktní údaje (zejména tel. spojení) osob nahlašujících výpadky služeb poskytovaných THMP nebo poničená zařízení veřejného osvětlení.

 

 

(dále jen společně „subjekty údajů“).

 

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 25672541, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 5402, která určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je vedoucí oddělení interního auditu a kontroly THMP, kterého může subjekt údajů v případě jakýchkoli dotazů, stížností kontaktovat na tel. čísle +420 778 889 801, e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., příp. osobně na adrese Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7.

 Jaké osobní údaje a za jakým účelem THMP zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem jsou osobní údaje subjektů údajů THMP zpracovávány.

 

Základní identifikační a kontaktní údaje obchodního partnera

 

Osobní údaje

 • jméno a příjmení
 • pozice, společnost
 • e-mail, telefonní číslo
 • fotografie

Účel zpracování

 • Sjednání, uzavření a plnění smlouvy
 • Uvedení obchodního partnera v tiskových sděleních THMP

Právní základ zpracování

 • Uzavření a plnění smlouvy
 • Oprávněný zájem společnosti THMP na zajištění komunikace s obchodními partnery
 • Souhlas obchodního partnera

Údaje nezbytné pro zasílání obchodních sdělení, tiskových zpráv

 

Osobní údaje

 • jméno a příjmení
 • pozice, společnost
 • e-mail, telefonní číslo

Účel zpracování

 • Zasílání informací o nových službách či rozšíření služeb a jiných obchodních sdělení
 • Zlepšování kvality služeb
 • Informování o výpadcích služeb.

Právní základ zpracování

 • Souhlas udělený novinářem či obchodním partnerem
 • Oprávněný zájem společnosti THMP na informování o službách (zejm. výpadcích a odstávkách).

Záznam z telefonického hovoru

 

včetně souvisejících identifikačních a kontaktních údajů ohlašovatele výpadku služeb či poškození zařízení veřejného osvětlení

 

Osobní údaje

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo

Účel zpracování

 • Evidence hlášení výpadků služeb poskytovaných THMP

Právní základ zpracování

 • Oprávněný zájem společnosti THMP na evidenci výpadků služeb a učinění nápravy

Základní identifikační a kontaktní údaje žadatele a stavebníka

 

Osobní údaje

 • jméno a příjmení
 • společnost
 • e-mail, telefonní číslo

Účel zpracování

 • Vydání závazného stanoviska, které slouží jako podklad ke stavebnímu či územnímu řízení v rámci plánované stavební činnosti na území Hlavního města Prahy

Právní základ zpracování

 • Souhlas žadatele

 

Z jakých zdrojů získává THMP osobní údaje?

 

THMP získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od subjektů údajů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES).

Sdílí THMP osobní údaje s dalšími osobami?

Poskytovatelé služeb

 

THMP využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména účetnictví, výkaznictví, správu pohledávek, marketing a propagaci. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být THMP předány určité osobní údaje subjektů údajů

Jak jsou osobní údaje zabezpečené?

THMP za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů subjektů údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. THMP udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům subjektů údajů je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Jak dlouho THMP osobní údaje uchovává?

 

THMP uchovává osobní údaje subjektů údajů pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů THMP nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování. Pokud THMP údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 10ti let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

Jaká jsou práva subjektů údajů týkající se zpracování osobních údajů?

Právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to především obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) stanoví zejména následující práva subjektů údajů:

 

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány jejich osobní údaje a jaká jsou jejich práva;
 • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany společnosti THMP, příp. zpracovatelů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních ú

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady THMP rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách společnosti THMP (www.thmp.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.

Joomla SEF URLs by Artio
Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies