Projektová dokumentace

Vyjádření k projektové dokumentaci


Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. od 1. 4. 2018 zajišťuje vydání stanoviska vlastníka veřejného osvětlení ke stavebním akcím, kterými je veřejné osvětlení a související zařízení dotčeno.

Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební úřady poskytujeme zdarma, snadno a rychle elektronicky.

Vyjádření k projektové dokumentaci obsahuje závazné stanovisko, které slouží jako podklad ke stavebnímu a územnímu řízení nebo při ohlášení stavby na příslušném úřadě v rámci plánované stavební činnosti na území hlavního města Prahy.

Žádost musí obsahovat koordinační situaci, průvodní i technickou zprávu a případné plné moci. Lhůta na vyřízení žádosti je ze zákona 30 dní.

V případě stavby VO je nutno doložit světelně technický výpočet.

Pro doplňující informace využijte tel.: 770 148 921

Nová žádost

Informace o existenci sítí nenahrazuje vyjádření a nelze ji využít v rámci stavebního či územního řízení. Poskytnuté informace  mají pouze informativní charakter. Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítě a zařízení veřejného osvětlení vůči zájmovému území žadatele v rámci předprojektové přípravy a zpracování projektu, případně z jiných interních důvodů žadatele.

Žádost

Karta Žádost obsahuje čtyři sekce, které identifikují žadatele, investora/stavebníka, definují údaje o žádosti a poslední sekce umožňuje vložení příloh.

 

Sekce Žadatel obsahuje pole Typ subjektu, Titul, Jméno, Příjmení, Adresa, E-mail. E-mail je třeba vyplnit dvakrát pro kontrolu správnosti. Posledním polem v této sekci je pole telefon.

Sekce Investor/Stavebník obsahuje pole Typ subjektu, Titul, Jméno, Příjmení, Adresa, E-mail a telefon. Zaškrtnutím pole „Investor/Stavebník shodný s žadatelem“ dojde k předvyplnění polí podle předchozí sekce. 

Sekce Údaje žádosti obsahuje pole Název stavby. Pole Název stavby vyplňte tak, aby co nejlépe vystihoval předmět žádosti. Dále sekce obsahuje pole: Předpokládaný termín realizace stavby, Stupeň projektové dokumentace a Poznámka. 

Sekce Přílohy žádosti umožňuje vložit požadované přílohy. Podporovanými formáty příloh jsou: pdf, doc, docx, odt. 

 V rámci ochrany proti spambotům musí před odesláním žádosti uživatel kliknout na zaškrtávací pole u textu „Nejsem robot“. 

Identifikace stavby

Mapové okno slouží k vymezení zájmového území žadatele zákresem polygonu.

Ovládací panel mapového okna obsahuje nástroje pro práci s mapou a nástroje pro vymezení zájmového území žadatele zakreslením polygonu do mapy. Zájmové území je nutno vyznačit tak, aby co nejlépe vystihovalo skutečné území Vašeho zájmu. 

Zákres mnohoúhelníku (polygonu): uživatel vymezí polygon klepnutím do mapy v místech jeho lomových bodů. Editaci ukončí poklepáním (tzv. dvojklikem) na poslední lomový bod polygonu. Zakreslit lze pouze jeden polygon. 

Editace mnohoúhelníku (polygonu): uchopením lomového bodu a jeho přesunutím lze změnit polohu lomových bodů a změnit tím tvar polygonu. 

Rekapitulace

V této záložce jsou shrnuty zadané údaje. Po přečtení obchodních podmínek lze celou žádost odeslat. Následně se zobrazí obrazovka potvrzující úspěšné odeslání žádosti. Po odeslání žádosti bude žadateli zaslán informační e-mail s přiděleným číslem jednacím a situací se zakresleným polygonem.  

Po zpracování žádosti obdrží uživatel druhý email s odkazem pro stažení digitálních podkladů. Platnost odkazu ke stažení je 1 rok od vystavení vyjádření. Po stažení budou soubory po 5-ti dnech smazány. Joomla SEF URLs by Artio