Naše činnosti

Veřejné osvětlení

Vlajkovou lodí THMP je správa, provoz a údržba veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy. V současné době spravujeme více než 136 000 stožárů veřejného osvětlení. Každý den máme v ulicích města minimálně 70 techniků, kteří se o ně starají.

 

Naším cílem je, aby bylo zabezpečeno kvalitní a šetrné osvětlení všech veřejných prostranství na území Prahy. Současně zajišťujeme funkčnost, spolehlivost a životnost spravovaných zařízení a vytváříme adekvátní světelné podmínky pro kvalitní a bezpečný život obyvatel města.

 

Zasazujeme se také o proměnu Prahy ve smart city. Na začátku roku 2021 jsme v pražských parcích začali testovat chytré osvětlení, které umí dálkově komunikovat s dispečinkem a v průběhu noci snižovat svou intenzitu. Část stožárů pak dokáže měnit svou intenzitu i v závislosti na pohybu chodců či pracovat v průběhu noci se změnou teploty chromatičnosti světla – v pozdějších hodinách směrem k teplým odstínům a k ránu pak ke studenějším.

 

Ve stejném roce jsme spustili do ostrého provozu chytrá zapínací místa, díky čemuž dokážeme spínat veřejné osvětlení nebo zjistit jeho poruchu přímo z našeho dispečinku. Zapínacích míst je v Praze přes 1 500. Jsou rozdělena do tří okruhů, a spínání lamp z holešovické centrály tak probíhá ve třech etapách.

 

Vedle klasického veřejného osvětlení spravujeme také více než 500 stožárů plynového osvětlení a přes 1 300 přisvětlení přechodů pro chodce.

 

Provozujeme také mobilní aplikaci Praha svítí, pomocí níž mohou občané hlásit poruchy, ale i nelegální reklamy na stožárech veřejného osvětlení.

Slavnostní osvětlení

Mezi námi spravovaná zařízení se řadí i slavnostní osvětlení. Přes 3 200 svítidel nasvěcuje celkem 140 pražských památek a architektonicky významných staveb. Mezi nimi například kostel sv. Ludmily na náměstí Míru, Strahovský klášter, Loretu, kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, Karlův most nebo Národní divadlo.

 

Při výjimečných příležitostech, zejména mezinárodních dnech, významných výročích či jako vyjádření podpory, nasvěcujeme památky do konkrétních barev. Nejčastěji Petřínskou věž.

Kamerový systém

Zajišťujeme provoz systému, na který je napojeno 1 100 městských kamer a dalších 3 400 kamer jiných provozovatelů, například Dopravního podniku nebo Technické správy komunikací. U kamerového systému obstaráváme údržbu i vzdálený dohled z našeho dispečinku – každý den prověřují naši dispečeři v rámci pravidelné kontroly jejich funkčnost.

 

Zkrátka se staráme o to, aby byly kamerové oči města funkční a čisté.

Městský mobiliář

Od konce roku 2021 obnovujeme zastávkovou síť MHD v Praze. Za necelé dva roky vyměníme a nainstalujeme na území metropole celkem 690 nových přístřešků MHD spolu s velkokapacitními odpadkovými koši. Současně do okamžiku předání přístřešků městu zajišťujeme jejich údržbu.

Světelná signalizační zařízení

V březnu 2022 jsme převzali další významný projekt – péči o stovky semaforů na pražských křižovatkách. Mimo jejich běžný servis provádíme pravidelnou preventivní údržbu a čištění.

 

V souvislosti s tím náš dispečink přijímá a zpracovává hlášení o jejich poruchách, a to na stejné lince, jako pro poruchy veřejného osvětlení: 800 40 40 60.

Zařízení pro měření rychlosti

Mezi další technologie, o které se staráme, patří zařízení pro měření úsekové a okamžité rychlosti na pražských komunikacích. Jejich servis a údržbu jsme převzali se začátkem roku 2022 na základě rámcové smlouvy s Technickou správou komunikací. Pravidelně tak servisujeme desítky certifikovaných radarů.

 

Staráme se přitom o zařízení jako taková, data z nich jdou mimo nás a dál je zpracovávají příslušné odbory magistrátu.

Veřejné a věžní hodiny

V naší metropoli zajišťujeme také fungování přes 450 veřejných a více než 50 věžních hodin, které neodmyslitelně patří ke koloritu města. Současně s údržbou je také obnovujeme a modernizujeme.

 

V roce 2020 jsme tak spustili pilotní projekt „ochytřování“ části veřejných hodin. Řídíme je dálkově přímo z naší holešovické centrály, odkud také ihned zjistíme, pokud se zpožďují nebo třeba praskne žárovka, která je v noci osvětluje.

Elektromobilita

Připravujeme Prahu na rozsáhlejší příchod elektromobilů, které se budou moci nabíjet přímo ze sítě veřejného osvětlení. V roce 2020 jsme zrealizovali pilotní projekt synergické obnovy kabelových sítí se společností PREdistribuce. V lokalitě Vinohrady tak vzniklo prvních 13 tzv. EV-ready lamp, tj. stožárů veřejného osvětlení, které jsou připravené k osazení nabíječek pro elektromobily.

 

Na pilotní projekt navazujeme a během následujících několika let vybudujeme v Praze síť s prvními několika sty lampami, které umí dobíjet elektromobily. Současně s tím dojde ke kompletní modernizaci dotčených stožárů veřejného osvětlení, které tak navíc budou schopny regulovat intenzitu osvětlení v závislosti na vnějších podmínkách, např. v méně exponovaných nočních časech.

Černá reklama a graffiti

Pravidelně monitorujeme protiprávně umístěné reklamní nosiče a plakáty na stožárech veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízeních a tuto černou reklamu odstraňujeme. Stožáry také čistíme od graffiti nápisů.

 

V polovině roku 2021 jsme spustili mobilní aplikaci Bez graffiti, pomocí které mohou občané nahlašovat posprejované objekty v naší metropoli. Pokud jsou dotčené objekty v majetku hlavního města, zajišťujeme jejich odstranění společně s nanesením tzv. antigraffiti nátěru, díky kterému dokážeme případné další graffiti odstranit pouhým proudem vody. Čistíme památky i obytné domy v Praze.

Fotovoltaické elektrárny

 

Na pražských střechách budujeme od roku 2022 fotovoltaické elektrárny. V celém projektu tzv. „Pražské solární elektrárny“ zajišťujeme vypracování projektové dokumentace, povolovací procesy a na jejich základě pak instalaci celé solární elektrárny.

 

Budováním slunečních elektráren na pražských střechách významně přispíváme k plnění Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030.

Energie pro město

Naší poslední významnou činností je zajištění elektrické energie a plynu pro soustavu veřejného osvětlení, Magistrát hl. m. Prahy a více než 200 městských organizací, např. policii, divadla nebo školy. Rolí městského obchodníka s energiemi jsme pověřeni od roku 2023.

Joomla SEF URLs by Artio