Existence sítí

Žádost o poskytnutí digitálních podkladů a vyjádření k existenci sítí

Základní informace o existenci sítí a umístění zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy poskytujeme zdarma, snadno a rychle elektronicky.

Vyplňte žádost o poskytnutí digitálních podkladů a zjistíte jaké sítě nebo zařízení se nacházejí na Vámi vymezeném území.

Nová žádost

Informace o existenci sítí nenahrazuje vyjádření a nelze ji využít v rámci stavebního či územního řízení. Poskytnuté informace  mají pouze informativní charakter. Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítě a zařízení veřejného osvětlení vůči zájmovému území žadatele v rámci předprojektové přípravy a zpracování projektu, případně z jiných interních důvodů žadatele.

Mapové podklady do velikosti zájmového území 1 km2 jsou poskytovány elektronicky. Pro žádosti se zájmovým územím nad 1 km2 je vyžadováno uzavření smluvního vztahu mezi poskytovatelem a odběratelem. Je-li pro vaše potřeby dostačující mapový podklad do 1 km2, který je generovaný naší aplikací, doporučujeme Vám požádat elektronicky a potřebné informace získáte rychle a zdarma.

Přílohou informace o existenci sítí je situační výkres zájmového území, který představuje jednotlivé mapové listy s vyznačeným průběhem kabelového vedení a umístěním zařízení veřejného osvětlení ve formátu PDF, tabulka se seznamem zařízení včetně specifikace vybavení ve formátu XLSX a případně digitální mapa sítě veřejného osvětlení ve formátu DXF (volitelná možnost v rámci žádosti).

V případě, že zájmové území přesahuje plochu 1km2, sjednejte si osobní návštěvu na oddělení technické dokumentace společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Proces poskytnutí digitálních podkladů je rozdělen do tří částí. Pro posun mezi jednotlivými kroky jsou určena tlačítka „Zpět“ a „Další krok žádosti“. Aplikaci je možné provozovat ve všech běžných prohlížečích, optimalizována je pro Google Chrome. 

Žádost

Karta Žádost obsahuje tři sekce, které identifikují žadatele, definují údaje o žádosti a formát požadovaných dat.

Sekce Kontakt obsahuje pole Titul, Jméno, Příjmení a E-mail. E-mail je třeba vyplnit dvakrát pro kontrolu správnosti.

Sekce Údaje žádosti obsahuje pole Adresa stavby (definující lokalitu zájmového území) a název stavby. Pole Název stavby vyplňte tak, aby co nejlépe vystihoval předmět žádosti.

Sekce Formát a obsah požadovaných dat definuje velikost situačního výkresu a zaškrtávací volby: Informace o zařízeních veřejného osvětlení (tabulka se seznamem zařízení včetně specifikace vybavení ve formátu XLSX) a Požadavek na data pro zpracování projektové dokumentace (výkres ve formátu DXF).

V rámci ochrany proti spambotům musí před odesláním žádosti uživatel kliknout na zaškrtávací pole u textu „Nejsem robot“.

Zájmová území

Mapové okno slouží k vymezení zájmového území žadatele zákresem polygonu.

Ovládací panel mapového okna obsahuje nástroje pro práci s mapou a nástroje pro vymezení zájmového území žadatele zakreslením polygonu do mapy. Zájmové území je nutno vyznačit tak, aby co nejlépe vystihovalo skutečné území Vašeho zájmu.

Zákres mnohoúhelníku (polygonu): uživatel vymezí polygon klepnutím do mapy v místech jeho lomových bodů. Editaci ukončí poklepáním (tzv. dvojklikem) na poslední lomový bod polygonu. Zakreslit lze pouze jeden polygon.

Editace mnohoúhelníku (polygonu): uchopením lomového bodu a jeho přesunutím lze změnit polohu lomových bodů a změnit tím tvar polygonu.

Rekapitulace

V této záložce jsou shrnuty zadané údaje. Po odsouhlasení obchodních podmínek lze celou žádost odeslat. Následně se zobrazí obrazovka potvrzující úspěšné odeslání žádosti. Po odeslání žádosti bude žadateli zaslán informační e-mail s přiděleným číslem jednacím a situací se zakresleným polygonem. Pakliže dojde ke střetu uživatelem zakresleného polygonu se sítí nebo zařízením veřejného osvětlení, obdrží uživatel druhý email s odkazem pro stažení digitálních podkladů.

Pro případné doplňující informace využijte tel.: 277 004 064,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Joomla SEF URLs by Artio