O nás

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. (THMP) se na konci roku 2017 transformovala z TCP – Vinohrady, a.s. Jediným akcionářem nově vzniklé společnosti THMP je hlavní město Praha, které vlastní 100 % akcií.

 

THMP převzala 1. června 2018 správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení v Praze a s tím souvisejících technologií a spustila provoz nového dispečinku pro příjem hlášení o haváriích a poruchách veřejného osvětlení.  Zároveň 19. července zahájila provoz havarijní a servisní služby.

Těmito kroky tak nyní společnost plní povinnosti, které vyplývají z rámcové smlouvy uzavřené s Magistrátem hlavního města Prahy a pokračuje tak v plnění plánovaného harmonogramu aktivit v oblasti havarijní a preventivní údržby.

 

Primárním cílem společnosti je tedy zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení veřejného osvětlení a souvisejících technologií v souladu s platnými normami. Společnost THMP se bude při poskytování služeb řídit zejména normami týkajícími se zajištění světelnětechnických parametrů na osvětlovaných pozemních komunikacích a pozemcích, ale i jejich údržby  a správy tak, aby bylo zabezpečeno kvalitní a rovnoměrné osvětlení všech veřejných prostranství a významných objektů na území hl. m. Prahy. Současně bude zajišťovat funkčnost, spolehlivost a životnost spravovaných zařízení a bude vytvářet adekvátní světelné podmínky pro kvalitní a bezpečný život obyvatel hlavního města Prahy.

Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies
Více Souhlasím