Jak si zařídit

Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. od 1. 4. 2018 nově zajišťuje vydání stanoviska vlastníka veřejného osvětlení ke stavebním akcím, kterými je veřejné osvětlení a související zařízení dotčeno. 

Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební úřady

Vyjádření k projektové dokumentaci obsahuje závazné stanovisko, které slouží jako podklad ke stavebnímu a územnímu řízení nebo při ohlášení stavby na příslušném úřadě v rámci plánované stavební činnosti na území hlavního města Prahy.

 

Žádost podávejte pouze elektronicky pomocí webového formuláře

Žádost musí obsahovat koordinační situaci, průvodní i technickou zprávu a případné plné moci. Lhůta na vyřízení žádosti je ze zákona 30 dní.

V případě stavby VO je nutno doložit světelně technický výpočet.

 

Pro případné doplňující informace využijte tel.: 277 004 057

Smlouvy

 • o přeložce zařízení veřejného osvětlení
 • o umožněnní zásahu do dopravní a technické sítě /dle § 86 ods. 2 d) stavebního zákona/

Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • na umístění reklamních i nereklamních zařízení 
 • na připojení k odběru elektrické energie
 • na umístění vánočních dekorů
 • o dočasné připojení k síti veřejného osvětlení

Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další žádosti

 • o úpravy času spínání veřejného osvětlení  
 • o úpravy zařízení veřejného osvětlení (zaclonění svítidel atd.)
 • o vypínání veřejného osvětlení při různých akcích

Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Havarijní služba, příjem poruch

 • Telefon: 800 40 40 60
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Kontaktní formulář

Informace o existenci sítí ve vlastnictví hl.m. Prahy

Poskytování informací o existenci sítí a umístění zařízení veřejného osvětlení vyřizuje společnost PREdistribuce, a. s. Informace má pro žadatele pouze informativní charakter a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci. Informace o existenci sítí lze získat zdarma prostřednictvím elektronické žádosti zadané na stránkách predistribuce.cz.


Přílohou informace o existenci sítí je situační výkres zájmového území, který představuje jednotlivé mapové listy s vyznačeným průběhem kabelového vedení a umístěním zařízení veřejného osvětlení ve formátu PDF, tabulka se seznamem zařízení včetně specifikace vybavení ve formátu CSV a případně digitální mapa sítě veřejného osvětlení ve formátu DGN (volitelná možnost v rámci žádosti).

Zákazníci mohou získat informace stejného rozsahu včetně tištěných mapových podkladů také při osobní návštěvě ve vyhrazených úředních hodinách na pracovišti Výdej mapových podkladů v oddělení Kmenová data sítě, kde je služba zpoplatněna.

Geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby je třeba odevzdat technikům společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s. při technické prohlídce stavby.

 

Pokyny pro zhotovitele, tj. pravidla pro zpracování a přejímku dokumentace veřejného osvětlení naleznete ke stažení zde.

 

Seznam dokladů pro technickou prohlídku naleznete ke stažení zde.

 

Vzor tabulky „Soupis objektů VO_DSPS.xlsx“, která obsahuje výpis nových prvků sítě veřejného osvětlení dle počtu a typu zařízení včetně jejich technické specifikace, naleznete ke stažení zde.

Vytyčování kabelových tras veřejného osvětlení


Požadavky na vytyčení kabelových tras vyřizuje oddělení Technická kancelář ze společnosti PREdistribuce, a.s., kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. K žádosti je nezbytné přiložit mapový podklad vydaný oddělením Kmenová data sítě, který obsahuje zákres sítě veřejného osvětlení, a zřetelně v něm vyznačit část vedení, pro kterou je požadováno vytyčení.

Kontrola uložení kabelové trasy

V průběhu stavby musí stavebník vyzvat společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. (THMP) ke kontrole uložení kabelů veřejného nebo slavnostního osvětlení před zásypem, a to minimálně 7 dní předem. V případě záhozu kabelové trasy bez předchozího souhlasu, resp. výzvy ke kontrole uložení kabelů, bude stavebník povinen na výzvu THMP a na své náklady vykopat sondy za účelem kontroly hloubky a způsobu uložení kabelu.

 

Kontaktní mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies
Více Souhlasím