THMP zajistí energie pro Prahu a její organizace do roku 2025

THMP zajistí energie pro Prahu a její organizace do roku 2025

 

Praha, 6. září 2023 – V pondělí tohoto týdne schválili radní hlavního města Prahy záměr zajišťovat v letech 2024–2025 nákup elektrické energie a plynu pro potřeby magistrátu, městské policie a dalších městských organizací prostřednictvím akciové společnosti Technologie hlavního města Prahy. THMP byla pověřena nákupem energií už v letošním roce, kdy úspory pro město jen za první pololetí přesáhly 60 miliónů korun oproti současným tzv. zastropovaným cenám. Prodloužení úkolu na následující dva roky umožní další snížení ceny dodávek zapojením tzv. forward produktů, tedy včasného nákupu a postupného získávání potřebného objemu energií.

 

„K tomuto kroku přistupujeme na základě příznivého vývoje bilance finančních úspor již v letošním roce a připravenosti THMP se tohoto úkolu zhostit a nést také případná rizika spojená s kolísáním trhu během odběrného roku,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda. „Předpokládaný objem dodávek na příští rok 2024 představuje cca 130 GWh elektřiny a 100 GWh plynu, to jest 600 milionů a 200 milionů ve finančním objemu. Hlavní město a jednotlivé městské organizace budou tyto energie odebírat za předem stanovenou fixní cenu. To umožní plánovat rozpočtové náklady na energie včas, výhodně a především s dopadem do zvýšení energetické bezpečnosti města,“ dodal Svoboda.

 

THMP má podle předsedy představenstva Tomáše Jílka připravenou kompletní obchodní infrastrukturu, nástroje, procesy i jasnou strategii. Ta spočívá v zajištění dodávek v dostatečném předstihu a vhodné eliminaci rizik spojených s neočekávanými výkyvy na trhu. Cena dodávky pro hlavní město navíc zahrnuje pouze náklady spojené s jejím zajištěním a servisem odběrných míst, tzn. žádnou ziskovou přirážku akciové společnosti. Tento přístup si THMP může dovolit, neboť je vůči svému vlastníkovi v tzv. „in-house“ režimu. „Zvolená nákupní strategie pro roky 2024–2025 kombinující dlouhodobé a střednědobé produkty pro postupný nákup, aktivní energomanagement a schopnost aktivně řídit odchylku celého portfolia slibuje významné úspory a ekonomickou výhodnost cenového modelu, který hlavnímu městu i jeho organizacím nabízíme. Data z letošního roku současně ukazují, že prostřednictvím otevřených soutěží je možné dosáhnout nejvýhodnějších cenových podmínek, například i v porovnání s cenami dosahovanými v daném období na komoditních burzách,“ řekl Jílek.  

 

Dodávky energie začala THMP zajišťovat od 1. ledna letošního roku nejprve pro soustavu veřejného osvětlení v metropoli, od 1. července se stala přímým dodavatelem elektřiny a plynu také pro pražský magistrát, městskou policii a více než 200 dalších městských organizací. Kromě nového posílení role městského obchodníka s energiemi se THMP dále zabývá i dalšími rozvojovými projekty v oblasti obnovitelných energií, zejména výstavbou fotovoltaických elektráren na střechách budov v majetku města. V letošním roce THMP předpokládá dokončení zhruba pěti desítek instalací o celkovém instalovaném elektrickém výkonu přibližně 1 MW.

 

––

 

THMP je správcem a provozovatelem široké škály technologických zařízení v metropoli. Její vlajkovou lodí je péče o síť veřejného osvětlení. Stará se o městský kamerový systém, světelná signalizační zařízení, dopravní a telemetrické systémy, veřejné a věžní hodiny a provozuje nonstop dispečink pro hlášení poruch všech svých zařízení. THMP nasvěcuje pražské památky, zajišťuje vánoční výzdobu a stromy, nově se společnost podílí také na realizaci chytrých řešeních pro Prahu v oblasti e-mobility a fotovoltaiky a obnovuje mobiliář na zastávkách MHD. Cílem THMP je fungující město příjemné pro život obyvatel a jeho návštěvníků.

 

 

Kontakt pro média:
Simona Kopová
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 770 146 669

 

Joomla SEF URLs by Artio