THMP od března zajišťuje servis a údržbu semaforů na pražských křižovatkách pro TSK

Společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) od letošního března postupně přebírá zajištění servisu a údržby světelných signalizačních zařízení pro Technickou správu komunikací hlavního města Prahy (TSK). Dochází tak k dalšímu prohloubení spolupráce mezi pražskými městskými společnostmi a k naplnění memoranda z května minulého roku. V následujících třech měsících tak THMP postupně převezme servis na šesti stech světelných signalizačních zařízeních řídících v hlavním městě provoz na křižovatkách.

 

Podle radního hl. m. Prahy Jana Chabra jde o další krok k naplnění dlouhodobého záměru města, který sleduje vzájemnou kooperaci městských společností při správě jeho majetku. „Dává nám smysl, aby společnosti vlastněné městem primárně využívaly služby od jiných městských společností, pokud jsou kapacitně i kvalitativně schopny je zajistit. THMP dlouhodobě disponuje jak technickými, tak i odbornými kapacitami, které vytvářejí synergie pro další rozšíření spolupráce,“ vysvětlil.

 

„Naším cílem je vybudování takové spolupráce městských společností, která přinese i větší kontrolu nad všemi technologiemi, které Praha v současné době aktivně využívá. Bohužel v minulosti jsme byli odkázáni jen na odbornost soukromých subjektů, což vedlo k jisté závislosti a problémům při vstupu dalších technologií do celého systému řízení dopravy,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr.

 

„Prakticky budeme signalizační zařízení na jednotlivých křižovatkách přebírat postupně v součinnosti s kolegy z TSK po dobu tří měsíců. Během prvního měsíce by se mělo jednat až o skoro polovinu světelných křižovatek, v následujících dvou měsících potom o zbylých tři sta,“ uvedl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek. „K novému projektu přistupujeme s respektem a jeho přípravě jsme věnovali velkou část loňského roku. Technické kapacity, které jsme vytvořili, zahrnují jak zkušené zaměstnance z oboru, tak nově vyškolené specialisty. Samozřejmostí byl i nákup nezbytné techniky a speciálního vybavení. Bezpečnost a plynulost provozu pro nás bude prvořadá,“ doplnil. Mimo běžné údržby světelných signalizačních zařízení bude nově THMP provádět i jejich pravidelnou preventivní údržbu a čištění.

 

„První stovku signalizačních zařízení jsme fyzicky předali THMP již koncem minulého týdne. Spolupráce s dosavadní servisní společností, kterou byla společnost ELTODO, a.s., tím ale nekončí. V procesu předávání hrají významnou roli a i nadále budou jednou z technologických společností, která se bude podílet na vysoce odborném servisu nebo obnově nových světelných zařízení,“ upřesnil spolupráci náměstek generálního ředitele TSK Martin Pípa.

 

Všechna hlášení poruch pražských semaforů již v plném rozsahu přijímá a zpracovává dispečink společnosti THMP. „Nové dispečerské pracoviště jsme uváděli do provozu před více než dvěma lety a už v té době bylo dimenzováno na budoucí rozvoj. Převzatá agenda pražských semaforů tak pro nás v tomto směru neznamená žádné zásadní změny kromě posílení počtu dispečerů,“ vysvětlil člen představenstva THMP Libor Fiala, který má projekt již více než rok na starosti.

 

Jakoukoliv poruchu semaforu mohou občané nově hlásit na non stop telefonní lince: 800 40 40 60.

Joomla SEF URLs by Artio