Červené tlačítko pražského osvětlení je na světě

Technologie hl. města Prahy spustila do ostrého provozu chytrá zapínací místa na území celé Prahy. Umí tak ovládat veřejné osvětlení nebo zjistit jeho poruchu přímo ze svého dispečinku

 

K začátku listopadu začala Technologie hlavního města Prahy spínat veřejné osvětlení přímo z dispečinku své holešovické centrály. Dokáže tak sama identifikovat jakýkoli jeho nestandardní stav a reagovat na něj. Dosud při spínání veřejného osvětlení spolupracovala s Pražskou energetikou.

 

V průběhu roku 2021 vybavila THMP všechna zapínací místa veřejného osvětlení o prvky, které umožňují kompletní dálkovou komunikaci, monitorování, správu a jejich napojení do centrálního řídicího systému. „Zapínacích míst v Praze je celkem 1 583. Jsou rozdělena do tří okruhů, a spínání lamp z holešovické centrály tak probíhá ve třech etapách. Jako první se rozsvítí centrum Prahy, vždy v čase západu slunce daného dne. Následně po šesti minutách širší centrum Prahy a jako poslední s odstupem dalších čtyř minut okrajová část metropole,“ vysvětlil Jan Chabr, radní HMP.

 

Výhodou vzdáleného spínání přímo z dispečinku THMP je rychlá identifikace případné poruchy u každého okruhu zapínacího místa. „Tak jak jsme před dvěma lety slíbili, dochází poprvé v historii hlavního města ke zřízení tzv. ‚červeného tlačítka‘ umožňujícího komplexní dálkové řízení celé soustavy veřejného osvětlení z jednoho místa. Dosud jsme o provozních stavech nebo třeba poruše veřejného osvětlení věděli jen díky pravidelným kontrolám nebo hlášení veřejnosti skrze mobilní aplikaci Praha svítí, telefonní linku nebo email. Teď už případný problém zaregistrují naši dispečeři sami v reálném čase a dokážou na něj pohotově reagovat,“ uvedl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

 

K přechodu na zapínání veřejného osvětlení z holešovické centrály THMP dochází postupně od začátku letošního roku. V plném rozsahu pak od začátku listopadu. „Na základě dat víme, že počet hlášení poruch veřejného osvětlení od veřejnosti klesl během letošního roku zhruba o 20 %. Naši dispečeři jsou totiž schopni odhalit řadu poruch díky monitoringu ještě přes den, kdy lampy nesvítí, a vyslat na místo pracovní skupinu. V rámci efektivního servisu pracujeme rovněž s historií poruch na daném místě. Nyní navíc monitorujeme i neoprávněná vniknutí do zapínacích míst,“ vysvětlil člen představenstva THMP Libor Fiala.

 

Případný požadavek o sepnutí či vypnutí osvětlení v jiný čas než daný západem slunce je nyní pružnější. Nevyžaduje totiž komunikaci s dispečinkem Pražské energetiky, jak tomu bylo dosud. Tím také dochází k větší bezpečnosti a rychlosti při práci na zapínacích místech.

 

Spuštění chytrých zapínacích míst je další z kroků smartifikace hlavního města Prahy v režii THMP. Doplnilo tak třeba zavedení chytrých veřejných hodin se vzdáleným dohledem nebo inteligentní osvětlení v pražských parcích, které je vybavené dálkovou regulací jeho intenzity a vzdálenou komunikací s dispečinkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio