Fotosoutěž: 300 let od oleje k LED

Soutěž již skončila

 

K 300. výročí zavedení prvního stálého veřejného osvětlení pražských ulic jsme v červenci vyhlásili fotosoutěž s tematikou světla. Fotky bylo možné zasílat do tří kategorií: Pražské světlo, Nasvětlené pražské památky, Světlo na cestách. Přihlašování bylo ukončeno 27. srpna 2023.

 

Vítězi soutěže se stali:

 

  1. místo: JAN KARBAN s šumavským východem slunce
  2. místo: KLÁRA HÁŠOVÁ s nasvětlenou bazilikou na Vyšehradě
  3. místo: TOMÁŠ POLANSKÝ a jeho přírodní světlo ve Skotsku

 

 

 

 

Soutěžní fotografie

Kategorie Nasvětlené pražské památky

Kategorie Pražské světlo

kategorie Světlo na cestách

 

 

Kompletní pravidla soutěže:

 

 

Pravidla soutěže „300 let od oleje k LED“

(dále jako „Pravidla“)

 

 

 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1. Pořadatelem soutěže je společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 25672541 zapsaná pod spisovou značkou B 5402 u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže „300 let od oleje k LED“ o poukazy na foto vybavení v hodnotě 9 000 Kč, 7 000 Kč a 5 000 Kč do obchodu FotoŠkoda a vstupné na pražskou věž dle svého výběru od Prague City Tourism, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 

3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

●       soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a Instagram a nijak s ní nesouvisí;

●       společnosti Facebook a Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 

 

B. PODMÍNKY ÚČASTI

 

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:


●       věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;

●       adresa pro doručování v České republice;

●       dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.

 

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 

3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.
 

4. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že bude soutěžící soutěžit v rozporu s těmito pravidly, pořadatel má právo takového soutěžícího vyřadit ze soutěže.

 


C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​


a)     Zaslat soutěžní fotografii s tematikou „světlo“ na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

b)     Fotografie ve formátu JPEG nebo PNG a ve vysokém rozlišení (300 dpi a více) je možné posílat do tří kategorií: pražské světlo, nasvětlené pražské památky, světlo na cestách.

c)     Počet zaslaných fotografií do každé kategorie je omezený na jeden snímek.

d)     Fotografie mohou být černobílé i barevné.

e)     Nesmí obsahovat žádné rámečky ani loga nebo digitální podpisy.

f)       Mohou být upraveny běžným způsobem digitální úpravy, při které ale nedojde k výrazným manipulacím a zásahům v obsahu fotografie.

g)     Fotografie musí být označena krátkým názvem, kategorií a kontaktním údajem autora: jméno, příjmení (např. Jan Novák – Pražský hrad večer, kategorie Nasvětlené pražské památky).

h)     Za kontaktní e-mail je považován ten, ze kterého byla odeslána fotografie.

 

2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 27. 8. 2023 do 23:59 hod. Finalisté soutěže budou pořadatelem oznámení dne 4. 9. 2023. Výherce pořadatel vyhlásí 18. 9. v příspěvku na facebookovém profilu a webových stránkách pořadatele.
 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:


●       o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla soutěže, nebo

●       nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

●       v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

 

4. Soutěž má 3 hlavní výherce, kteří získají 1 z finančních poukazů na foto vybavení do obchodu FotoŠkoda ve výši 9 000 Kč, 7 000 Kč, 5 000 Kč. Všech 15 finalistů získá jeden poukaz umožňující volný vstup na jednu z pražských věží od Prague City Tourism.
 

5. Výherci soutěže budou vybráni následovně: ze zaslaných fotografií vybere pořadatel 5 finalistů z každé kategorie. Celkem 15 soutěžních fotografií pořadatel zveřejní 4. 9. 2023 na svém facebookovém profilu a současně zahájí hlasování veřejnosti, které bude ukončeno 14. 9. 2023 ve 23:59. Hlavními výherci poukazu do obchodu FotoŠkoda se stanou autoři 3 snímků, které získají největší počet hlasů (likes) pod příspěvkem. Poukaz umožňující volný vstup na jednu z pražských věží od Prague City Tourism získá všech 15 finalistů.
 

6. Po vyhlášení vítězů pořadatel kontaktuje výherce prostřednictvím e-mailového kontaktu a sdělí mu informace potřebné pro předání výhry. Pokud výherce pořadateli neodpoví na tento e-mail do 14 dní od vyhlášení výsledků soutěže, připadne výhra dalšímu finalistovi v pořadí.
 

7. Pokud výherce výhru odmítne, připadne výhra dalšímu finalistovi v pořadí.
 

8. Na výhru nevzniká právní nárok ani ji nelze vymáhat soudní cestou. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla, případně soutěž bez dalšího zrušit. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.
 

 

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
 

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:


●       pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících – jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);

●       pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

●       právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

●       pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

●       soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

 

V případě potřeby řešit ochranu osobních údajů je za pořadatele možné obrátit se na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherců na svých webových stránkách a sociálních sítích. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly, zejména pak k jejich vystavení a prezentaci na Facebookové stránce pořadatele, případně na internetových stránkách pořadatele.

 

3. Pořadatel po ukončení soutěže a vyhlášení výherců se zavazuje neprodleně vymazat veškerou evidenci osobních údajů soutěžících, kterou zpracovával pouze pro účely této soutěže.
 

4. Vzhledem k tomu, že příspěvky mají povahu díla chráněného autorským zákonem, zájemci zapojením do soutěže potvrzují, že jsou autorem příspěvku a/nebo mají k němu veškerá potřebná autorská práva, a udělují souhlas s jeho neomezeným časovým a územním použitím pro marketingové účely, v médiích (včetně internetu a sociálních sítí) a v propagačních a reklamních materiálech pořadatele.

Joomla SEF URLs by Artio