K přijímání požadavků na pronájem stožárů veřejného osvětlení pro politickou prezentaci politických stran a hnutí prostřednictvím tzv. „berousků“ v rámci podzimních komunálních voleb na území hl. m. Prahy, byla zřízena  samostatná webová stránka.

Pro zadání žádostí na rezervaci navštivte www.prahasvitinavolby.cz

 

Pravidla prezentace politických stran v rámci komunálních voleb 2018 naleznete ZDE. 

 

Výše uvedená pravidla vycházejí z usnesení Rady hl. města Prahy číslo 1601 ze dne 27. 6. 2017, kterým Rada hl. m. Prahy schválila výpůjčku veřejných prostranství a sloupů (dále také „stožárů“) veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy ve vlastnictví hl. m. Prahy v rámci volebních kampaní politických stran pro volbu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017, prezentaci kandidátů pro volební kampaň v rámci prezidentské volby a prezentaci politických stran v rámci volební kampaně do zastupitelstev obcí v roce 2018.

 

Prezentace je umožněna politickým stranám či kandidátům, kteří v zákonné lhůtě podali přihlášku k registraci v rámci příslušného volebního období. Veřejná prostranství a sloupy veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy jsou pronajímány za sazbu stanovenou usnesením Rady hl. m. Prahy a dle Technických podmínek k politické reklamě.