Základní údaje o společnosti  
(Informace na této stránce jsou zveřejněny povinně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění)
   
Název společnosti:  Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 
Sídlo společnosti: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
25672541 
DIČ CZ25672541 
Právní forma: Akciová společnost
Datum vzniku: 09.06.1998 
Základní kapitál: 2.000.000 Kč
     
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 5402  
  
Telefon:  +420 778 889 801 
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: u5hgkji
   
Personální oddělení:
  • Jana Strnadová
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Tel. + 420 731 421 773
  Více na webu www.prahasviti.cz  nebo v sekci Kariéra
   
Výpis o obchodního rejstříku:  zde
   

Žádosti o informace

 
Způsob a místo podání žádosti o informace:

  • Písemně na adresu sídla společnosti Technologie Hlavního města Prahy, a.s.,  Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 nebo prostřednictvím datové schránky.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 
"Žádosti o povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
"Opravné prostředky"
  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí na adresu Technologie Hlavního města Prahy, a.s.,  Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7.
  • O odvolání rozhoduje představenstvo společnosti. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.
  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „stížnost“) se podává na adresu Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7. O stížnosti rozhoduje představenstvo společnosti.
   
Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací je k dispozici na vyžádání v sídle společnosti.
   
Organizační struktura zde