Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. od 1.4.2018 nově zajišťuje vydání stanoviska vlastníka veřejného osvětlení ke stavebním akcím, kterými je veřejné osvětlení a související zařízení dotčeno. Zde naleznete informace potřebné k vyřízení žádostí.

 

Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební úřady

Vyjádření k projektové dokumentaci obsahuje závazné stanovisko, které slouží jako podklad ke stavebnímu a územnímu řízení nebo při ohlášení stavby na příslušném úřadě v rámci plánované stavební činnosti na území hlavního města Prahy.

.
Vyjádření lze získat od 1.4.2018 pouze na základě žádosti podané u společnosti Technologie hlavního města Prahy a.s..

Žádost můžete doručit jedním z níže uvedených způsobů:

 • elektronicky pomocí webového formuláře zde
 • elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • poštou na korespondenční adresu společnosti Technologie hlavního města Prahy a.s., Dělnická 213/12,17000 Praha 7 – Holešovice 
 • osobně na adrese Dělnická 213/12, 17000 Praha 7 – Holešovice

Žádost musí obsahovat koordinační situaci, průvodní i technickou zprávu a případné plné moci. Lhůta na vyřízení žádosti je ze zákona 30 dní.

Pro případné doplňující informace využijte tel.: 277 004 057


Smlouvy

 • na umístění reklamních i nereklamních zařízení 
 • na připojení k odběru elektrické energie
 • na umístění vánočních dekorů
 • o dočasné připojení k síti veřejného osvětlení

Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Další žádosti

 • o úpravy času spínání veřejného osvětlení a úpravy zařízení veřejného osvětlení
 • o uzavření smlouvy o přeložce zařízení veřejného osvětlení

Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Havarijní služba, příjem poruch

 • Telefon:
  • 800 404 060, 224 915 151
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Kontaktní formulář

Správa mapových podkladů

Správu mapových podkladů veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy nadále zajišťuje společnost PREdistribuce, a. s.

Informace o existenci síti zde

 


Informace o existenci sítí ve vlastnictví hl.m. Prahy

Poskytování informací o existenci sítí a umístění zařízení veřejného osvětlení vyřizuje společnost PREdistribuce, a. s. Informace má pro žadatele pouze informativní charakter a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci. Informace o existenci sítí lze získat zdarma prostřednictvím elektronické žádosti zadané na stránkách http://www.predistribuce.cz.


Přílohou informace o existenci sítí je situační výkres zájmového území, který představuje jednotlivé mapové listy s vyznačeným průběhem kabelového vedení a umístěním zařízení veřejného osvětlení ve formátu PDF, tabulka se seznamem zařízení včetně specifikace vybavení ve formátu CSV a případně digitální mapa sítě veřejného osvětlení ve formátu DGN (volitelná možnost v rámci žádosti).

Zákazníci mohou získat informace stejného rozsahu včetně tištěných mapových podkladů také při osobní návštěvě ve vyhrazených úředních hodinách na pracovišti Výdej mapových podkladů v oddělení Kmenová data sítě, kde je služba zpoplatněna.


Aktualizace digitální mapy sítě veřejného osvětlení

Aktualizace mapy sítě zajišťuje společnost PREdistribuce, a.s. na pracovišti v oddělení Kmenová data sítě, a to na základě geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby odevzdaného společnosti Technologie hlavního města Prahy a.s. při technické prohlídce stavby.

Pokyny pro zhotovitele tj. pravidla pro zpracování a přejímku dokumentace veřejného osvětlení naleznete ke stažení zde.

Vzor tabulky „Soupis objektů VO_DSPS.xlsx“, která obsahuje výpis jednotlivých prvků sítě veřejného osvětlení dle počtu a typu zařízení včetně jejich technické specifikace, naleznete ke stažení zde.


Vytyčování kabelových tras veřejného osvětlení


Požadavky na vytyčení kabelových tras vyřizuje oddělení Technická kancelář ze společnosti PREdistribuce, a.s., kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. K žádosti je nezbytné přiložit mapový podklad vydaný oddělením Kmenová data sítě, který obsahuje zákres sítě veřejného osvětlení, a zřetelně v něm vyznačit část vedení, pro kterou je požadováno vytyčení.


Kontrola uložení kabelové trasy

V průběhu stavby musí stavebník vyzvat společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. (THMP) ke kontrole uložení kabelů veřejného nebo slavnostního osvětlení před zásypem, a to minimálně 7 dní předem. V případě záhozu kabelové trasy bez předchozího souhlasu, resp. výzvy ke kontrole uložení kabelů, bude stavebník povinen na výzvu THMP a na své náklady vykopat sondy za účelem kontroly hloubky a způsobu uložení kabelu.

Kontaktní mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.